TI-motimotimo

Det er (dessverre) ikkje ofte eg les ei heil bok ein laurdag formiddag. Men det har eg gjort i dag: «Forstå din hund. Om hundens normale og unormale atferd» av Anders Hallgren. Boka tek for seg grunnleggjande fysiologi, flokkatferd og språk, ulike former for atferd og ulike former for problematferd. Og, sjølvsagt, grunnar til at problematferd kan oppstå og måtar å trene på for å få bukt med dei.

Timo er ein whippet. Whippetar er normalt rolege hundar med godt gemytt. Dei kan vere litt reserverte som myndar flest, men det blir sagt om rasen at det er den mest «hundete» av myndane. Dei som kjenner myndar veit kva eg meiner. Då Timo kom til meg hadde han fyrst budd hos ein annan familie ei lita stund. Han var omlag 5-6 månadar då eg fekk han. Dei som hadde han før meg fekk levere han tilbake til oppdrettaren. Det passa visst ikkje allikevel. Han hadde komme i vegen for ein eller annan familiesituasjon, ei flytting, eg hugsar ikkje heilt, og det får vere som det er. Då han blei levert tilbake kunne han ikkje stå på den eine bakfoten. Då han kom til meg fungerte bakfoten fint. Timo fungerte også fint. Han var glad og nøgd, og fann seg fort til rette hos oss, som då var ein mann, ein saluki og ein meg. Han sprang laus i osloparkane, møtte mange andre hundar, var eksemplarisk snill og grei. Me gjekk på valpekurs, vidaregåande kurs, tok bronsemerket og, etter kvart, miljø- og toleransekurs. For etter kvart, då Timo nærma seg to år, byrja han å få litt problem då me møtte hundar langs vegen. Eg hugsar ikkje eigentleg kva tid det byrja eller kor vanskeleg det var frå starten av. Kan hende har eg som fersk hundeeigar forsterka problema. Eg veit ikkje. Det eg veit er korleis me har det akkurat no.

Timo er framleis elskeleg. Han blir veldig glad i alle han blir kjent med, både folk og hundar, berre han får litt tid på seg. Men når me går tur og det kjem ein hund mot oss langt der framme stivnar han til. Øyrer og augo står på stilk. Han legg kroppen framover og skal bort til hunden. Når me til slutt møter hunden bjeffar han, går i, høyrer ikkje kommando, er heilt blokkert. Eg held han igjen med bandet, eg er jo nødd til det. Det er muleg eg forsterkar aggresjonen slik, men så lenge eg ikkje har fått han ut av det i tide er det ikkje anna eg kan gjere.

Eg har fått mange råd og forklaringar. Han har vore på hundepensjonat som problemhund (der dei syntes det var heilt komisk, for han var jo ikkje noko problem). Laus blant mange hundar er han heller ikkje det. Han er ikkje tøff eller aggressiv. Forklaringa eg stort sett har halde meg til er at han er redd. Så var eg på eit foredrag i Karmøy hundeklubb i haust. Der blei fokuset lagt på jaktatferd. Kan hende er det noko i det. Fordelen med å ha fått mange forklaringar og råd er at ein blir betre og betre på å stille seg kritisk til dei, ikkje hive seg blindt på eit nytt treningsopplegg. Myndar jaktar med synet. Dei skal oppdage byttet på lang avstand og spurte etter det for å fange det. Ein grunn til at ein ikkje kan jakte med dei her i Noreg, det er ikkje lov fordi deira instinkt er å nedleggje byttet. Eg blei råda til å nappe han ut av det med eit skarpt «nei!». Eg skulle slett ikkje tenkje at han er redd, det er heilt uvesentleg, for uansett så får han ikkje lov til å holde på slik. Og eg prøvde. Han høyrer på meg før han ramlar tilbake igjen. Hunden der framme må han halde kontroll med. Det eg fann ut var at han måtte ha fokus på meg heile tida. Me blei utslitt begge to, og etter ein slik tur var han så kokt i hovudet at han nappa ein joggar i rumpa. (Den var ny).

Eg trur alle råda eg har fått har noko for seg. Men som Hallgren skriv i boka si er det viktig å møte slike råd kritisk, og å vite at ein kvar hund er berre seg sjølv, og ikkje så lett kan leggjast i ei fast form. Tidlegare har eg vore på eit anna foredrag i Karmøy hundeklubb halde av ein hundemassør. Hu forklarte at ein del problematferd kan skuldast fysisk smerte. Dette kan vere knytt til sjukdommar eller skadar i musklar og ledd. Dette har eg hatt i bakhovudet lenge. Timo ser ikkje ut til å ha det vondt. Når har spring laus spurtar han over haug og hammar som ei fjellgeit på speed. Men slik er hundar. Dei viser gjerne ikkje at dei har det vondt. Og det å springe slik er jo så gøy!

Det var vel det som etter kvart gjorde meg så oppslukt i dag. For Hallgren fokuserer ein del på smerte som årsak. Og dei tilfella der smerte i følge han er ein sannsynleg årsak passa godt på Timo. Han har ein lang rygg der mykje kan gå galt. Han har (sannsynligvis) blitt sparka ganske hardt i rumpa som liten. Han vrir seg i vellyst om han blir massert på korsryggen. Sidan eg ikkje berre kan gå til ein dyrlege og seie at han eller ho skal undersøke Timo frå topp til tå, må eg sjølv ha ei viss formeining om kor problemet kan ligge. I dag har eg derfor stira ein del på rumpa hans då me gjekk tur. Eg skal stire litt til i ulike vinklar før eg prøver å finne ein dyrlege som gidd høyre på meg. Heldigvis er han lett å jobbe med. Han fann seg i å gå i veldig sakte fart like framfor meg mens eg gjekk bakover. Han dansa rundar for meg til høgre og venstre. Det hjelpte sjølvsagt å ha ein gobit i handa.

Når alt dette er skrive trur eg ikkje dette nødvendigvis er ein vidunderkur. Eg skal framleis jobbe og trene med han uansett kva me finn. Men det skal ein nå gjere allikevel. Mental trening er gøy og treng ikkje ta lang tid. I dag har Timo og Sigval søkt etter gobitar i leikestativet på Hollenderhaugen.

(…)en hund som egentlig er snill og god på alle måter, men som iblant har et ekstremt dårlig humør og er veldig irritert. Den er så å si altfor snill til å kunne være så aggressiv, eller altfor stabil til å være så redd. (…) Denne hannhunden var positiv, åpen, gomodig og vennlig, men svært aggressiv mot alle hunder. Han angrep ikke bare andre hannhunder, men også tisper og valper. Denne aggresjonen passet ikke på noen måte til denne hunden. Treningen hjalp ikke heller annet enn for en uke eller to. Etter mange besøk hos veterinær og flere undersøkelser fant til slutt dyrlege Håkan Björklund i Stockholm feilen. Hunden hadde et lite stivt strå som hadde satt seg fast inne i det ene øret og irriterte trommehinnen. Da det var fjernet, ble hunden normal.

Timo vil nok alltid vere Timo. Men har han vondt ein plass så skal eg gjere mitt beste for å gjere det betre. Og om me ikkje finn noko så skal eg trene han slik at han ikkje treng te seg som ein tosk på tur, for eg trur ikkje han likar det i det heile tatt.

One comment

  1. […] har tidlegare skrive om Timo her. No har eg bestilt adferdskonsultasjon på Fjellanger hundeskole utforbi Bergen. Konsultasjonen […]

Legg att eit svar