Sykkelveg

Viss me klarer å få på plass ein trygg og god sykkelveg over Karmsundet skal eg sykle til jobb med sykkelvogn og to hundar på slep. Viss eg no berre skryt på meg noko eg ikkje kan levere skal du få ete hatten min. Eg må berre kjøpe meg ein fyrst. Tenkte han skulle vere stor og fin og gjerne smake vanilje. Dette fordi du sikkert kjem til å få spise han. Endå betre vil det nok vere om nokon tek frå meg bilen og tvinger meg til å sykle. Vær så snill og gjer det. Eg skal smøre kjedet i mellomtida.

Legg att eit svar