Det luktar gras

silo
Siloen på Skjølingstad er nå fyld til randa med maursyredynka gras.

silo
Det gjeld å stue graset godt.

silo
Vakthund for å passa på maursyra blei hyra inn for anledninga i form av ein whippet. Han har hovudsakleg fokus på gardskattane.

Legg att eit svar