Ingen skam å snu

Det ser ut til kanskje å mulegvis vise seg at det vil bli nødvendig å endre lite, ørlite granne på kvardagen, potensielt og truleg, mulegvis nok en gang, kanskje.

Fordi.

Det ser ut til at det kan bli litt vanskeleg å få til å skaffe nok praksis til at agronom-tittelen er i boks. Då desse tankane byrja melde seg gjekk det og plutseleg opp for meg at eg har klart å skaffe meg fri kvar onsdag, og at eg har fått til ei ordning slik at hundane kan vere med ut til Røvær kvar dag der dei ligg og kosar seg på ein skinnfell i ein kjellar mens eg er på jobb for å prøve å lure vett og forstand inn i elevane utan samstundes å knuse fantasi, kreativitet og individualitet.

Så.

Det kan vise seg at sjølv om eg skulle få til den praksisbiten, (for eksempel ved å kunne skaffe han på etterskudd i sommarferien) så har den onsdagen som vil bli frigjort til å sitte på HKV og skrive blitt altfor freistande.

Eg sit i tenkjeboksen
tenkjeboksen
Avgjersla er ennå ikkje tatt.

Legg att eit svar