Archive for Gallery

Mormor i bilete

På Nesheim med hunden Flinkå

Eg har fått låne det gamle albumet til mormor. Ein del av bileta hadde lausna, og ikkje alle hadde fått fin behandling, men det skal me ordne opp i. Her kjem eit lite utval. Bakpå nokre av bileta hadde mormor skrive kommentarar. Desse er gjengitt med hermeteikn. Kos dykk.


Hilda, Inga Kristine, far (Helge Johan), Ingvald, Sigurd og ? Berta Marie og Flinkå


«I Djupedalen som den var før krigen» Berta Marie, Oskar, Sigurd og Ingvald


«Det er alvorleg å ta bilde»


«Tollak hima frå Amerika, har vert der siden ungdommen» Adolf, Tollak og Kristoffer Aase, Anna Serina Nesheim (fødd Aase)


Foreldra til mormor på Nesheim
Helge Johan, Anna Serine og Astrid Nesheim


«Mor med de 8 ungene. Nesheimfamilien på Stange»
Hilda, Daniel, Anna Serine, Ingeborg, Inga Kristine, Ingvald, Berta Marie, Oskar og Sigurd


«Stor stas. Me har fått traktor (52)»


Thomas


Inga Kristine


Gjertrud Kristine, Inga Kristine og Knut


Knut, Thomas og Gjertrud Kristine


«Den håvelause Kari, farfar, Knut og far»


«Ka seie du far?»


Mor og barn på Stange


«Bestefar får klem av Knut»


«Knut kosar med kalven»


«Knut Selsaas koser seg med føll» (Oldefar på morfar si side)


«På Ferkingstadmoloen» Gjertrud Kristine, Inga Kristine, Knut, Thomas, Olaf og Kenneth (Storesund)