Dyr

Her legg dei seg, alle tekstane eg har kategorisert som tekstar om dyr. Desse er gjerne knytta til trening av hund, men vil også ta for seg storfe og småfe og kanskje til og med traktorar og andre slike maskinar sjølv om desse lagt i frå er dyr.

[catlist name=dyr numberposts=10 content=yes]