Mormor-året 2012

I år ville mormor Inga Kristine Selsaas fylt 100 år. Eg har derfor heilt på eige initiativ avgjort at 2012 skal vere mormor-året! Meir nøyaktig ville ho fylt 100 år den tolvte i tolvte i tjuetolv klokka tolv. Markeringa kjem hovudsakleg til å gå føre seg her på denne nettstaden med mulege utløparar til fjesboka. Likevel er det ikkje godt å vite korleis året formar seg. Det er berre å henge seg på. Her samlar alle postane i høve mormor-året 2012 seg. Enkelt og greitt.

[catlist name=mormoraaret numberposts=20 content=yes]